Inter Amicos

Alleen bij een grote vriendschap kun je je een grote ruzie veroorloven.

Van het Bestuur

Reclame

e-Boekhouden.nl

Poll

Wat vind je van de nieuwe website?


 

Acitiviteitencommissie

Activiteitencommissie

Winteractiviteiten.

De activiteitencommissie heeft weer leuke winteractiviteiten georganiseerd. De data's en info kunt u vinden op onze website. Onze vraag is wel om uw kinderen voor de sluitingsdatum op te geven daar wij dan op tijd inkopen etc. kunnen doen.
Wij kunnen geen kinderen meer toevoegen die niet op tijd opgegeven zijn.
Als u vragen heeft kunt u die doen via activiteiten@interamicos.nl of persoonlijk bij de activiteitencommissie.

Jessica, Natascha, Anja, Dionda, Samira, Els en Toos

Scheveningen Merchandise