Inter Amicos

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen.

Van het Bestuur

Reclame

e-Boekhouden.nl

Poll

Wat vind je van de nieuwe website?


 

Veilig spelen onder toezicht

De toezichthouders houden toezicht op de kinderen die spelen in de speeltuin. Bovendien verzorgen zij de verkoop van wat er in het clubhuis te verkrijgen is. Zij hopen u te mogen ontvangen in de speeltuin. Mocht u als niet-lid wel lid willen worden, dan kunt u dit aangeven bij de dame of heer. U krijgt dan een aanmeldingsformulier, waarna uw kind gratis kan spelen, u deel kan nemen aan activiteiten en u een maandelijks clubblad zal ontvangen.

Scheveningen Merchandise