WELKOM BIJ INTER AMICOS! de Buurt- en speeltuinvereniging van Rijswijk

Update 25 november 2019

De eerste berichten vanuit het onderzoek zijn dat er verder geen asbest is aangetroffen en dat verdere maatregelen – dus – niet nodig zijn.

25 oktober 2019 

Deze week hebben de bewoners in de directe omgeving van ons terrein een brief ontvangen van de gemeente met betrekking tot het eerste resultaat van het door de provincie Zuid-Holland gestarte onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van lood in de grond van terreinen waar kinderen spelen. 
In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat bij het onderzoek op ons terrein ‘een zeer kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal’ is gevonden. 
Deze ‘zeer kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal’ bestond uit een klein stukje eternit van enkele grammen waar asbest in zit. Dit stukje vormt op zichzelf geen gevaar voor de gezondheid. Slechts wanneer er vezels uit vrij zouden komen (door erin te zagen of mee te krassen op stenen) ontstaat er een kans van besmetting wanneer deze worden ingeademd.

In het overleg met de gemeente, provincie, GGD, Omgevingsdienst en het bestuur van Inter Amicos is besloten om alle risico’s uit te sluiten en een vervolgonderzoek op lokatie te doen. De verwachting is dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zullen blijken te zijn. De op de agenda staande activiteiten van onze vereniging  vinden gewoon doorgang. Wel zullen deze zich beperken tot het gebouw en het (afgezette) terras.

De brief aan omwonenden:19.100867-bewonersbrief Inter Amicos