De klaverjasmarathon van 21 november is afgelast!

In verband met de afgekondigde coronamaatrdegelen heeft het bestuur besloten de klaverjasmarathon van 21 november af te gelasten.

Omdat het weer kan en mag gaan we op zondag, 21 november 2021, weer klaverjassen!
De befaamde klaverjasmarathon van BSV Inter Amicos vindt dan plaats in het clubhuis aan de Handelskade 2a.
Inschrijven kan door middel van een mailbericht naar: klaverjasmarathon@interamicos.nl, onder vermelding van de namen van het koppel.
Inschrijfkosten zijn € 10,– per persoon. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL22 INGB 0000 1406 62. Vermeld daarbij ook welk koppel de betaling betreft.

Programma van de dag:
09.00 uur: Inloop 
10.00 uur: Start marathon
12.00 uur: Pauze met lunch
13.00 uur: Vervolg marathon
± 17.00 uur: Einde