Welkom bij Inter Amicos

de Buurt- en speeltuinvereniging in de Bomenbuurt

Al meer dan 70 jaar een begrip in de Bomenbuurt

Inter Amicos is als speeltuinvereniging al meer dan 70 jaar een begrip in de Bomenbuurt van Rijswijk.

Door de jaren heen heeft de vereniging haar activiteiten uitgebreid met activiteiten voor diegenen die het spelen in de speeltuin zijn ontgroeid maar wel bij Inter Amicos een plekje hebben gevonden om samen activiteiten in clubverband te ontplooien.

Naast een mooie groep vrijwilligers die de vereniging draaiende houden met allerlei hand- en spandiensten zijn er ook nu nog verschillende clubjes actief. Biljarten op maandagavond en klaverjassen op de woensdagavond zijn daar goede voorbeelden van.

Op de site zal binnenkort meer informatie over de verschillende activiteiten verschijnen.

Het lidmaatschap voor een jaar bedraagt € 27,50. Hiervoor kun je als lid aan veel activiteiten deelnemen. Kijk hiervoor op de activiteitenagenda. Als je lid bent, kan je als kind gratis verblijven en spelen in de speeltuin, tijdens de openingstijden.

Openingstijden

Vanaf 1 mei 2024 beginnen we volgens de volgende openingstijden:

ma, di, do, vr: 10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
wo: 13.00 – 17.00 uur
zo: 12.00 – 17.00 uur

in de schoolvakanties:
alle dagen (behalve zaterdag) geopend 12.00 – 17.00 uur

Kinderen die niet lid zijn betalen € 1,00.

In het clubhuis zijn er verschillende versnaperingen te verkrijgen. Voorbeelden daarvan zijn snoep, chips, ijs en wat te drinken.

Clubgebouw

Gedurende het hele jaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Zo zijn er doordeweeks activiteiten, zoals modelbouwen, klaverjassen en biljarten. In de winterperiode hebben we op iedere laatste zaterdag van de maand (behalve december) een bingo voor onze volwassen leden (14+).

Veilig spelen onder toezicht

De toezichthouders houden toezicht op de kinderen die spelen in de speeltuin. Bovendien verzorgen zij de verkoop van wat er in het clubhuis te verkrijgen is. Zij hopen u te mogen ontvangen in de speeltuin. Mocht u als niet-lid wel lid willen worden, dan kunt u dit aangeven bij de dame of heer. U krijgt dan een aanmeldingsformulier, waarna uw kind gratis kan spelen, u deel kan nemen aan activiteiten en u een maandelijks clubblad zal ontvangen.

Verhuur van onze speeltuin / clubgebouw

Het is mogelijk om onze zalen en/of de speeltuin te huren voor (kinder-)feestjes.

Zo kunt u gebruikmaken van de speeltuin en de kleine zaal of voor een bijeenkomst ‘s avonds bent u welkom in onze grote zaal.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@interamicos.nl

Uiteraard bent u ook welkom met uw gezelschap tijdens de reguliere openingstijden. Hierbij kunt u op dezelfde wijze gebruikmaken van onze faciliteiten als iedere andere bezoeker.

Openingstijden

Vanaf 1 mei 2024 beginnen we volgens de volgende openingstijden:

ma, di, do, vr: 10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
wo: 13.00 – 17.00 uur
zo: 12.00 – 17.00 uur

in de schoolvakanties:
alle dagen (behalve zaterdag) geopend 12.00 – 17.00 uur

Statuten en Reglementen

Wat is eigenlijk een vereniging?Klik hier voor de officiële uitleg.

Wat zijn dan de regels bij Inter Amicos?
In de eerste plaats kent Inter Amicos statuten die zijn opgemaakt en gedeponeerd bij een notaris.
De tekst van de laatst geldende statuten vind je hier:
Een aanvulling op onze statuten vormt het huishoudelijk reglement; deze vind je hier:

Een bijzondere positie heeft bij onze vereniging de toezichthouder. De toezichthouder heeft tot taak:

 • Aanwezig zijn gedurende de officiële openingstijden van de speeltuin
 • Zorg te dragen voor de noodzakelijke hygiëne in de speeltuin en het clubhuis
 • Toezicht te houden op het gebruik van de in de speeltuin of het clubhuis aanwezige gebruiksvoorwerpen (veiligheid)
 • Controleren op het lidmaatschap van de bezoekers en zo nodig het heffen van logeergeld
 • De bezoekers in staat te stellen de te koop aangeboden artikelen te kopen tot een kwartier voor sluitingstijd

De toezichthouder heeft gedurende de openingstijden van de speeltuin het recht eenieder uit het clubgebouw of van het terrein te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen indien diegene:

 • geen lid is van de vereniging,
 • geen logeergeld heeft betaald,
 • de aanwijzingen van de toezichthouder niet opvolgt
 • onwelvoeglijke taal bezigt
 • met het gedrag andere bezoekers hindert dan wel het uitoefenen van toezicht onmogelijk maakt

of voor het overige (indien de toezichthouder zulks nodig oordeelt) ten einde de orde en veiligheid te bewaren.Dergelijk optreden wordt door de toezichthouder bij één der bestuursleden gemeld.
Beroep tegen de beslissing van de toezichthouder kan slechts worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur zal in een later stadium beslissen of het optreden van de toezichthouder juist was. Deze beslissing is bindend.

Voor hetgeen is bepaald in de artikelen 138 en 461 van het Wetboek van Strafrecht zijn de toezichthouders gedurende de openingstijden van de speeltuin tot iedere vordering namens of vanwege het bestuur bevoegd.

Lidmaatschap, abonnement of losse entree

Wat is het verschil?

Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn tussen een lidmaatschap, abonnement of losse entree van onze speeltuinvereniging. 

lidmaatschap: € 27,50 per jaar voor het hele gezin.

 • Gebruik speeltuin tijdens de openingstijden
 • Gratis of met een gereduceerde prijs meedoen aan de kinderactiviteiten zowel in de zomer als In het winterseizoen
 • Voor de volwassenen klaverjasavond op woensdagavond
 • Voor de volwassenen biljarten op verschillende dagen

losse entree: € 1,00 per kind per keer

 • gebruik speeltuin tijdens de openingstijden
 • er kan geen gebruik gemaakt worden van de kinderactiviteiten als deze alleen voor leden is, de speeltuin is dan ook gesloten.

Wanneer je een lidmaatschap wilt, kun je hiervoor een formulier invullen bij één van onze vrijwilligers en zij regelen de rest of u kunt zich direct aanmelden via het aanmeldformulier op de site